สเปรย์ใบพลูลดเชื้อจุลชีพที่บาดแผลในสัตว์เลี้ยง

ในปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์ยาที่ทำมาจากสารเคมีอย่างแพร่หลาย จึงมีการเล็งเห็นว่าในอดีตนั้นมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษา และบรรเทาอาการต่างๆของโรคได้โดยการใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น นำมาผ่านกระบวนการวิธีต่างๆเช่น การบดเพื่อนำมาพอกแล้ว การต้มเพื่อนำมารับประทาน หรือการรับประทานสด ซึ่งมีประโยชน์มากมายจึงนำมาประยุกต์ใช้ในทางการพยาบาลสัตว์ จากการศึกษาสมุนไพรพื้นบ้านที่มีมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้มีข้อมูลสนับสนุนในด้านเภสัชวิทยามีมากเพียงพอที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในด้านการพยาบาลสัตว์ สมุนไพรไทยมีมากมายหลายชนิด สมุนไพรแต่ละชนิดนั้นมีสรรพคุณที่แตกต่างกัน เช่น แก้ปวด แก้อักเสบ แก้ไอ และต้านเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น ใบพลูเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลชีพได้ อีกทั้งยังเป็นสมุนไพรที่พบได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะนำใบพลูมาเพิ่มมูลค่า และใช้ประโยชน์ในด้านการพยาบาลสัตว์

 

 

 

ดังนั้นจากสรรพคุณและคุณสมบัติที่กล่าวมา เราจึงสนใจที่จะนำสรรพคุณและคุณสมบัตินั้นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในรูปแบบของสเปรย์เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการพยาบาลสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างคุณค่าให้กับสมุนไพรไทย

คุณสมบัติ :  ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อจุลชีพของบาดแผลในสัตว์เลี้ยง

ส่วนประกอบหลัก :  1.  ขวดสเปรย์        2. สารสกัดใบพลู   3.ตัวทำละลาย

กระบวนการผลิต :

1.  การเตรียมสารสกัดใบพลูด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ (Solvent extraction) ด้วยเอทานอล 95% ระเหยเอาตัวทำละลายออกด้วย เครื่อง Rotary evaporator (Rotavapor II, BUCHI) จนตัวทำละลายระเหยออกไปหมด จากนั้นเตรียมสารสกัดใบพลูโดยนำไปละลายด้วยเอทานอลให้ได้ความเข้มข้น
2.  เข้าสู่กระบวนการทำสเปรย์
3.  นำมาทดสอบเชื้อจุลชีพในผลิตภัณฑ์

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.0-2579-8571
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย