ชุด PPE–coverall และ Isolation Gown

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19 ที่เกิดทำให้แพทย์และพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องใช้เครื่องแต่งกาย วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันระดับสูง เมื่อเกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว จึงทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์เกิดการขาดแคลน เช่นชุดคลุมป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE – Personal Protective Equipment ทางภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมร่วมคิดค้น พัฒนา ออกแบบและพัฒนาสิ่งของทดแทนในข้างต้นเป็นไปได้และเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์การขาดแคลน

ทาง KU สู้ COVID ได้ออกแบบชุด PPE – coverall และ Isolation Gown ที่สามารถใช้ทดแทนในสภาวะวิกฤตที่อุปกรณ์เริ่มไม่เพียงพอ โดยออกแบบให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน และผ่านตามมาตรฐานสากลของสหรัฐอเมริกา ANSI/AAMI PB70 ที่ level 2 หรือตามมาตรฐานยุโรป EN 14126 class 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ประเทศไทยสามารถผลิตในขณะนี้

การนำไปใช้ประโยชน์
 • ชุด PPE สามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้
 • นำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง ชุ
 • ชุด PPE-Coverall ที่ผ่านมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 ที่ level 2 เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติการในห้องทำหัตถการที่มีเลือกกระเด็นใส่ปริมาณไม่มาก ห้องดูแลผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้องฉุกเฉิน (ER) หรือห้องปฏิบัติการ (Laboratory) เช่น ผ่าตัดส่องกล้อง สายสวนปัสสาวะ
 • ส่วนชุด Isolation ที่ไม่ได้ทำการทดสอบสามารถนำไปใช้กับเจ้าหน้าที่คัดกรอง การทําหัตถการทั่วไปในโรงพยาบาล เช่น หัตถการหู คอ จมูก หรือการเก็บชิ้นเน้ือ (Biopsies)
PPE – coverall

เป็นชุดสวมคลุมร่างกายชิ้นเดียวตลอด รูดซิปยาว มีฮู้ดส่วนที่คลุมคอ
และศีรษะใส่แล้วเคลื่อนไหวตัวได้สะดวกก้าวขาได้ดี การสวมและถอดทำได้ง่ายเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

 • ใช้ผ้าที่ได้มาตรฐานในการตัดเย็บ
 • เย็บแบบกุ๊นเข้าถ้ำขนาดเล็ก และทำ Seam Sealed เทปไฮเทคด้านนอกเรียบเนียนหลอมเป็นเนื้อเดียวกับผ้า
 • มียางยืด ที่ข้อมือ ข้อเท้า และเอว ที่มีความกระชับ
 • ตรงคอ มีแถบเพื่อปิดรัดหัวซิปตรงใต้คางให้กระชับ ไม่มีช่องโหว่
 • ชิ้นลิ้นปิดซิป เป็นผ้าสองชั้น มีเวลโคร่ตรงสาบซิปปิดป้องกันอีกชั้น
 • มีเทปหรือริ้บบิ้นติดที่ปลายซิป ยาวประมาณ 1-2 นิ้ว เพื่อให้จับรูดได้ง่ายขึ้น
 • ความยาวแขนและขาพอดี ความยาวซิปมีความเหมาะสม
 • เป้าไม่รั้งหรือยานเกินไป ปรับเป้าหลังให้โค้งรับก้น
Isolation Gown

เป็นเสื้อกาวน์ผ่าตัดแบบปิดด้านหน้า ไม่มีปก
สวมทางด้านหน้ามีสายผูกสายรัดที่เอวด้านหลังเพื่อให้เกิดความกระชับแขนยาว
ปลายแขนเป็นผ้ายืดรัดกระชับแขน

 • สําหรับใช้นอกห้องติดเชื้อ หรือไม่ได้สัมผัสเชื้อโดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่คัดกรอง เจ้าหน้าที่ อสม.
 • ความยาวชุดประมาณครึ่งแข้ง
 • Teflon Water Repellent เคลือบสะท้อนน้ำด้วยสารเทฟลอน
 • Air Permeability อากาศผ่านได้ ใส่สบาย ไม่ร้อน
 • Free Formaldehyde ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์
 • Washable & Reusable ซักล้างได้นำกลับมาใช้ซ้ำได้มากกว่า 30 ครั้ง
PPE – coverall
Isolation Gown

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-155-5696 E-mail: pithalai.p@ku.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th