รถเข็นพร้อมฝาครอบความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ในกระบวนการการรักษาคนไข้ เมื่อทราบถึงสาเหตุของการเป็นโรคจะต้องมีการเคลื่อนย้ายคนไข้ไปยังห้องพักด้วยรถเข็น ซึ่งทางที่ใช้ในการขนย้ายก็จะผ่านคนไข้ และ บุคลากรทางการแพทย์ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ ดังนั้นการสร้างเตียงเข็นคนไข้ที่การปิดมิดชิดและทำให้ภายในห้องมีความดันเป็นลบจะช่วยลดการติดเชื้อสู่ผู้อื่นได้

ทำอุปกรณ์ครอบเตียงเข็นคนไข้ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน โดยจะครอบคนไข้ประมาณครึ่งตัว และมีชุดกรองเชื้อโรคดูดอากาศภายในชุดครอบออกเพื่อให้มีความดันเป็นลบป้องกันการแพร่เชื้อออกในระหว่างการขนย้ายไปยังห้องพักผู้ป่วย ซึ่งจุดเด่นของกรองอากาศชุดนี้ จะออกแบบให้สามารถใช้แบตเตอร์รี่ เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายไปกับรถเข็นด้วย โดยแบตเตอร์รี่สามารถชาร์ตได้หลังจากการใช้งาน

หลักการทำงาน/กระบวนการทำงาน

ทำอุปกรณ์ครอบคนไข้บนรถเข็นปกติที่ใช้อยู่ และติดตั้งชุดดูดอากาศผ่านกรองเชื้อโรค ออกจากอุปกรณ์ครอบเพื่อให้ภายในห้องมีความดันเป็นลบ สามารถป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางอากาศในระหว่างการขนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
โทร. 081-803-5716 E-mail: fengchi@ku.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.นพ. เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ วิสัญญีแพทย์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th