ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนได้ที่นี่