ขอเชิญเข้าร่วมฟัง Enago’s Virtual Conference

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้มี โครงการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์เพื่อการแข่งขันในลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ (โครงการเพิ่มตีพิมพ์) โดยมีบริษัท Enago เป็นผู้เชียวชาญในการตรวจแก้ไขภาษาสำหรับบทความวิจัย บริการแนะนำวารสารตีพิมพ์

บริษัท Enago จึงขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยาย Enago’s Virtual Conference โดย Nobel Laureate Sir Richard Roberts (Keynote Speaker) และ Speakers ในสาขาต่างๆ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 (เริ่มเวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทยโดยประมาณ) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ที่ : https://www.enago.com/  สำหรับอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถลงทะเบียนเข้าฟังได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สอบถามเพิ่มเติม ; สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

เบอร์โทร. 02-5795547 ต่อ 18 – คุณนิศานาถ (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทร. 02-5795547 ต่อ 20 – คุณธีรศักดิ์

 

E-mail (Enago) : seethefuture@enago.com 

Nicole Adam,
Digital Outreach-Events
Enago