สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี หัวข้อ “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ (นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์)