ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2020”

ด้วยฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมฝึกอบรม เรื่อง “Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2020” ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1210 โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมัลคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
1. จดหมายเชิญเข้าร่วมการประชุม
2. กำหนดการ
3. Poster
4. แผนที่
5. การลงทะเบียน สำหรับบุคคลภายนอก
5.1 ให้ดำเนินการชำระเงินตามอัตราดังนี้
– ชำระเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 20 ตุลาคม 2563 อัตรา คนละ 3,000.- บาท
– ชำระเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป อัตรา คนละ 3,500.- บาท
โปรดโอนเงินชำระเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “คณะกรรมการ CTC” เลขที่ 045-492095-9
5.2  เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้ไปกรอกข้อมูลได้ที่   Link ลงทะเบียน online
5.3 เช็ครายชื่อผู้ลงทะเบียน ได้ที่นี่

6. การลงทะเบียน สำหรับ พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ส่งรายชื่อผ่านต้นสังกัด
– กรอกข้อมูลได้ที่ Link ลงทะเบียน Online
– เช็ครายชื่อผู้ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว   ได้ที่นี่
(การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์เมื่อมีรายชื่อจากผ่านฝ่ายการพยาบาลมาเท่านั้น)

7. การลงทะเบียน สำหรับ เจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  ที่ส่งรายชื่อผ่านต้นสังกัด
– กรอกข้อมูลได้ที่ Link ลงทะเบียน Online
– เช็ครายชื่อผู้ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว   ได้ที่นี่
(การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์เมื่อมีรายชื่อจากผ่านภาควิชามาเท่านั้น)

8. ที่พัก  หอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร.095 551 3944


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-256-4455,02-256-4466 ต่อ 14-16, 18-19 หรือ 0
Email: mdcuresearch@gmail.com