โซย่าเกิร์ต ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองหมักจากถั่วเหลืองและถั่วเหลืองผิวดำเพาะงอก

โซย่าเกิร์ต เป็นผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองหมักคล้ายโยเกิร์ต โดยผลิตจากน้ำนมถั่วเหลืองที่เตรียมจากถั่วเหลืองเพาะงอกและถั่วเหลืองผิวดำเพาะงอก ผลิตภัณฑ์โซย่าเกิร์ตมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีปริมาณสารไอโซ-ฟลาโวนที่อยู่ในรูปแบบที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ซึ่งในไม่พบในน้ำนมถั่วเหลืองทั่วไป

 

นอกจากนี้ถั่วเหลืองและถั่วเหลืองผิวดำยังมีสารสำคัญที่มีคุณสมบัติเสริมสุขภาพและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งมีทั้งกรดอะมิโนจำเป็น โฟเลต กรดไขมันที่มีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้กระบวนการผลิตสามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ทางการค้าในการผลิต มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่สามารถควบคุมคุณภาพเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ ปลอดภัยตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ผลงานวิจัยของนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล และนายประมวล  ทรายทอง  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 

 

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางวนิดา  เทวารุทธิ์   ชิติสรรค์กุล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร 02 942 8609 ต่อ 1605

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
นางวนิดา  เทวารุทธิ์  ชิติสรรค์กุล

ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย