ตู้ป้องกันเชื้อโรคสำหรับผู้ปฎิบัติงานคัดกรองผู้ป่วย

ห้องเป็นแบบ positive pressure ทำให้เชื้อโรคไม่สามารถเข้ามาในห้องนี้ได้ (อากาศรั่วออกจากห้อง) วัสดุที่ใช้หาซื้อง่าย ประกอบด้วย ท่อ PVC พลาสติกใส เครื่องกรอง และพัดลมดูดอากาศ ทำให้มีน้ำหนักเบา ถอดประกอบได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก

ประโยชน์

  • แยกบุคลากรที่ต้องใกล้ชิดและมีความเสียงติดเชื้อไวรัส
  • ช่วยป้องกันการรับเชื้อจากการคัดกรองผู้ปวยในเบื้องต้น
  • เหมาสำหรับผู้ทำหน้าที่ตรวจคนเข้าอาคาร

มี 2 รุ่นคือ

  1. รุ่น Standard ใช้ Air Filter กรองฝุ่น
  2. รุ่น Professional ใช้ Hepa Filter
    สามารถกรองเชื้อโรคได้ 0.3 ไมครอน ระบบกรองอากาศขาออกด้วย Hepa Filter เพื่อป้องกันขั้นสูงสุดในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อแล้วแต่ไม่รู้ตัว
องค์ประกอบ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-927-0098

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th