สวพ.มก. ขอเชิญร่วมประชุม Online เพื่อระดมความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมสำหรับขอทุน ปี 2565

สวพ.มก. ขอเชิญลงทะเบียนร่วมประชุม Online (Webex meeting)
เพื่อระดมความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมสำหรับขอทุน ปี 2565

เรื่อง Agri-Waste Utilization ของ มก.

1 ตุลาคม 2563 เวลา 10:30-12:00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมที่

https://forms.gle/V5h6eM8tLy2Y9YbD6

*ท่านจะได้รับ meeting link ทาง email ภายหลังการลงทะเบียน