ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.โท) สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย จำนวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่