เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือยกระดับวารสารวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือยกระดับวารสารวิชาการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ภายในงานมี บรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดย หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มีการชมโปสเตอร์แสดงผลงานวิจัยและข้อมูลของวารสาร KJSS และ ANRES ตอนบ่ายมีเสวนาพิเศษ “ถอดบทเรียนเส้นทางสู่วารสารวิชาการชั้นนำระดับนานาชาติ” โดย อดีตบรรณาธิการ วารสาร ANRES และ KJSS จากนั้นมีประชุมโต๊ะกลม “ชวนคุย ชวนคิด….ประเด็นกลั่นกรองคุณภาพต้นฉบับ” โดย บรรณาธิการวารสาร ANRES (ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวารสารต่างๆ

ลิงค์ Live สด 
ช่วงเช้า
https://www.facebook.com/watch/?v=3473118076044609&extid=KiQ6AjS0JWzk3cWF

ช่วงบ่าย
https://www.facebook.com/watch/?v=340286283821160&extid=txKp5AqaxwMKIAzI
ภาพถ่ายทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/PKuv8XfmDxLPr5sx5