เครื่องทอดอาหารสูญญากาศ

เพื่อเพิ่มมูลค่าของผักและผลไม้ ในฤดูกาลที่ผลไม้สดมีมูลค่าต่ำ สามารถทอดผลไม้สุกที่มีน้ำตาลให้กรอบเหมาะสำหรับเป็นของกินเล่น ลดต้นทุนการผลิตโดยสามารถใช้น้ำมันทอดได้หลายรอบโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมัน

ขั้นตอนการทำงาน
  • ล้าง ผัก/ผักผลไมั 
  • ปอกและหั่นในรูปแบบที่ต้องการ
  • แช่แข็ง
  • ทอดในเครื่องทอดสุญญากาศ
  • รอให้เย็น
  • บรรจุในภาชนะที่ป้องกันการซึมผ่านของความชื้น
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
  • สามารถทอดผักสด และผลไม้สุกให้กรอบเป็นของกินเล่นได้ โดยสีและรสชาติไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  • สามารถใช้ได้ในวิสาหกิจชุมชน และระดับอุตสาหกรรม

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 081-803-5716 E-mail: fengchi@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th