เรือไฟฟ้า KU GREEN 2

เรือไฟฟ้า KU GREEN 2 เป็นเรือท่องเที่ยวทางน้ำความจุ 6 ที่นั่ง มีความยาวประมาณ 6 เมตร และออกแบบระบบไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง ที่ความเร็วเรือ หรือความเร็วเฉลี่ย 12 km/h รูปทรงเรือ กำหนดให้เรือมีขนาดความยาว 5.6 เมตร ความกว้าง 1.75 เมตร ระยะกินน้ำลึกเท่ากับ 0.4 เมตร สามารถบรรทุกน้ำหนักรวมทั้งหมดประมาณ 2,600 กิโลกรัม เสียงเรือที่เงียบ ไม่มีกลิ่นควันจากน้ำมัน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชุนริมน้ำ เก้าอี้นั่งหมุนได้ ใช้งานบนเรือได้หลายรูปแบบ มีหลังคากันแดดกันฝน และรูปลักษณ์ของเรือมีความทันสมัย สอบถามได้ที่ รศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทรศัพท์ 038 -354- 580 – 4 ต่อ 665511

🌟แนะนำ / ติชมโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยมก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A