หุ่นยนต์อารักขาพืช

หุ่นยนต์อารักขาพืช ใช้ระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่หรือขับผ่านรีโมทควบคุมจากระยะไกลทำงานได้หลายอย่าง เช่น ตัดหญ้าได้ทุกความสูง เป็นเครื่องจักรกลที่มีความฉลาดทำงานได้ตลอดเวลาและประหยัดค่าน้ำมันเพราะใช้ไฟฟ้า และยังมีแขนกลฉีดสารพิษ 2 กางทำมุมได้หลากหลายใช้ได้ทั้งไม้ผลทรงพุ่มและพืชผักที่มีความสูงและขนาดแตกต่างกันสามารถตัดหญ้าและฉีดไปพร้อมกันได้ สามารถสอบถามได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 0–2797–0999 ต่อ 1524

🌟แนะนำ / ติชมโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยมก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A