สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการตลาดสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลานิล ปลาดุก ปลากะพงขาว) ของประเทศไทย

สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์นักวิจัย มก.  ลงทะเบียนร่วมประชุม Online (Webex meeting)
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยที่สำคัญของ มก.

เรื่อง การวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการตลาดสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
(ปลานิล ปลาดุก ปลากะพงขาว) ของประเทศไทย

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 17:00-18:30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมที่

https://forms.gle/HBHdzC2Gzp32CJcKA

 

*ท่านจะได้รับ meeting link ทาง email ภายหลังการลงทะเบียน