เรือไฟฟ้า KU GREEN 2

กรุงเทพมหานครมีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำที่ได้รับความนิยมโดยมีแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สะดวก แต่ยังคงมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรือท่องเที่ยวที่ขับรถเสียงดังรวมถึงการเดินทางข้ามแม่น้ำที่เกิดจากความเร็วของเรือ ไม่เป็นที่มาของการพัฒนาเรือไฟฟ้าสะอาดขนาดเล็กที่มีความจุประมาณ 5 – 6 คนเพื่อให้สามารถใช้งานในลำคลองและแม่น้ำในกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกสามารถขับด้านข้างเสียงและควันของครัชใต้บรรยากาศ ที่เงียบสงบเรือส่งผลให้ได้รับความสะดวกสบายและสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

เรือไฟฟ้า KU GREEN 2 หรือเรือไฟฟ้าแบบ 6 ที่นั่งตอบรับคำตอบการท่องเที่ยวทางน้ำเชิงท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการเดินทางชมวิถีชีวิตริมคลองผลงานวิจัยและพัฒนาของรศ. ดร. ยอดชายเตียเปียนภาค วิชาวิศวกรรมทางทะเลคณะพาณิชยนาวีวิทยาลัยและผศ. ดร. เกวลินมะลิภาควิชาเศรษฐศาสตร์ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาได้ศึกษาและออกแบบการสร้างเรือไฟฟ้า 6 ที่นั่งขึ้นพร้อมกับการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และ ความเป็นไปได้ในการนำเรือไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการรวมถึงการให้บริการขรึมและแบบเหมาลำครั้งละ 1 ชั่วโมง ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยมบางระมาดสถานีรถไฟกรุงเทพโดยรับทุน จาก“ ผู้วิจัยทุนวิจัยเต็มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561

รศ. ดร. ยอดชายเตียเปิ้นหัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวถึงการออกแบบสร้างเรือไฟฟ้า KU GREEN 2 ว่าเป็นเรือท่องเที่ยวทางน้ำความจุ 6 ที่นั่งมีความยาวประมาณ 6 และระบบไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ต่อ ต่อเนื่อง 6 ชั่วโมงที่ความเร็วเรือหรือความเร็ว 12 กม. / ชม. รูปทรงเรือกำหนดให้เรือมีขนาดความยาว 5.6 ไมโครเมตรความกว้าง 1.75 ไมโครเมตรกินน้ำลึกระดับ 0.4 ไมโครไมล์น้ำหนักรวมทั้งหมดประมาณ 2,600 ม้า

ผศ. ดร. เกวลินมะลิกล่าวว่าการวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกให้บริการช่องทางพิเศษคลองลัดมะยมซึ่งมีความเหมาะสมในการให้บริการเรือไฟฟ้าเนื่องจากท่าเรือที่สะดวกง่ายดายห่างจากตลาดคลองลัด มะยมประมาณ 200 ไมโครเมตรมีพื้นที่พักผ่อนริมน้ำและเรือมีช่องแคบที่เชื่อมต่อไปยังคลองอื่นและมีความคิดเห็นโดยรวมสองฝั่งแม่น้ำชมวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำได้ตลอดเส้นทางและมี สถานที่จอดเรือที่ปลอดภัยดังนั้นในทางเดียวกันมีความเหมาะสมที่จะนำเรือไฟฟ้ามาให้บริการได้โดยเส้นทางที่สำหรับเรือ KU GREEN2 รวมท่าเรือสายลมจอย – สวนแก้วมังกร – สวนกล้วยไม้โดยมีระยะเวลาการ ล่องเรืออ่อน 1 – 1.5 ชั่วโมง

 

ทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกับชุมชนมีการสำรวจเส้นทางร่วมกันรวมถึงการมีการบรรยายความรู้เรื่องวิธีการใช้งานการขับเรือและการบำรุงรักษาเรืออย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้ผลการตรวจความ คุ้มค่าทางระบบไฟฟ้าและรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการจัดระเบียบชุดการตั้งราคาซึ่งโดยภาพรวมแล้วพบว่ามีความพร้อมที่จะนำเรือไฟฟ้าใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อ ไปไม่ว่าจะเป็นเรือเพื่อการท่องเที่ยวหรือเรือสำหรับห้องโดยสารเนื่องจากการใช้บริการเรือดังกล่าวไม่ทำให้เกิดฝนที่ฟองซ้อมเสียงไม่มีการเผาไหม้และเข็ดควันจากน้ำมันซึ่งการใช้เรือจะช่วยประหยัดการ ใช้ประโยชน์ในภาพรวมและช่วยลดผลทางเดินอีกด้วย

กระแสของเรือ KU GREEN 2 ‘ที่สร้างความคิดเห็นกับกิจกรรมที่มาใช้บริการคือเสียงเรือที่เงียบไม่มีกลิ่นควันจากน้ำมันเป็นมิตรต่อวิถีและวิถีชุมชุนริมน้ำเก้าอี้ได้ใช้งานบนเรือได้หลายรูปแบบมีรถไฟ กันฝนและรูปลักษณ์ของเรือมีความยาว
ผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนที่เช่าเรือไฟฟ้า KU GREEN 2 สำหรับให้บริการเชิงพาณิชย์

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รศ. ดร. ยอดชายเตียเปิ้นภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล
คณะพาณิชยนาวีเรียน

ผศ. ดร. เกวลินมะลิภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะศรีราชา
โทรศัพท์ 038 – 354-580 – 4 ต่อ 665511

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ. ดร. ยอดชายเตียเปิ้น

ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย