เรือไฟฟ้า KU GREEN 2

กรุงเทพมหานครมีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำที่ได้รับความนิยม โดยมีแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย แต่ยังคงมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรือท่องเที่ยวที่ขับเร็วและเสียงดังเกินไป รวมถึงการทำลายตลิ่ง เนื่องจากคลื่นที่เกิดจากความเร็วของเรือ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเรือไฟฟ้าพลังงานสะอาดขนาดเล็กที่มีความจุประมาณ 5 – 6 คน เพื่อให้สามารถใช้งานในลำคลอง และแม่น้ำในกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวก สามารถขจัดปัญหาด้านเสียงและควันไอเสียของเครื่องยนต์ ภายใต้บรรยากาศที่เงียบสงบภายในเรือ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายและสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

เรือไฟฟ้า KU GREEN 2 หรือ เรือไฟฟ้าต้นแบบ 6 ที่นั่ง ตอบโจทย์การท่องเที่ยวทางน้ำเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง ผลงานวิจัยและพัฒนาของ รศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ ผศ.ดร.เกวลิน มะลิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ศึกษาและออกแบบการสร้างเรือไฟฟ้า 6 ที่นั่งขึ้น พร้อมกับศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และความเป็นไปได้ในการนำเรือไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการ รวมถึงการให้บริการผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวแบบเช่าเหมาลำ ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยรับทุนสนับสนุนจาก “โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561

รศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวถึงการออกแบบสร้างเรือไฟฟ้า KU GREEN 2 ว่า เป็นเรือท่องเที่ยวทางน้ำความจุ 6 ที่นั่ง มีความยาวประมาณ 6 เมตร และออกแบบระบบไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง ที่ความเร็วเรือ หรือความเร็วเฉลี่ย 12 km/h รูปทรงเรือ กำหนดให้เรือมีขนาดความยาว 5.6 เมตร ความกว้าง 1.75 เมตร ระยะกินน้ำลึกเท่ากับ 0.4 เมตร สามารถบรรทุกน้ำหนักรวมทั้งหมดประมาณ 2,600 กิโลกรัม

ผศ.ดร.เกวลิน มะลิ กล่าวว่า การวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำคลอง ลัดมะยม ซึ่งมีความเหมาะสมในการให้บริการเรือไฟฟ้า เนื่องจากมีท่าเรือที่สะดวกเข้าถึงง่ายห่างจากตลาดน้ำคลองลัดมะยมประมาณ 200 เมตร มีพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนริมน้ำและรอเรือ มีเส้นทางคลองที่เชื่อมต่อไปยังคลองอื่น ๆ และมีความร่มรื่น ทัศนียภาพโดยรวมสวยงาม สองฝั่งคลองสามารถชมวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำได้ตลอดเส้นทาง และมีสถานที่จอดเรือที่ปลอดภัย ดังนั้นในทางกายภาพจึงมีความเหมาะสมที่จะสามารถนำเรือไฟฟ้ามาให้บริการนักท่องเที่ยวได้ โดยเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับล่องเรือ KU GREEN2 ได้แก่ ท่าเรือสายลมจอย – สวนแก้วมังกร – สวนกล้วยไม้ โดยมีระยะเวลาการล่องเรือประมาณ 1 – 1.5 ชั่วโมง

 

ทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกับชุมชนมีการสำรวจเส้นทางร่วมกันรวมถึงการมีการบรรยายความรู้เรื่องวิธีการใช้งานการขับเรือและการบำรุงรักษาเรืออย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้ผลการตรวจความ คุ้มค่าทางระบบไฟฟ้าและรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการจัดระเบียบชุดการตั้งราคาซึ่งโดยภาพรวมแล้วพบว่ามีความพร้อมที่จะนำเรือไฟฟ้าใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อ ไปไม่ว่าจะเป็นเรือเพื่อการท่องเที่ยวหรือเรือสำหรับห้องโดยสารเนื่องจากการใช้บริการเรือดังกล่าวไม่ทำให้เกิดฝนที่ฟองซ้อมวิ่งเสียงไม่มีการเผาไหม้และเข็ดควันจากน้ำมันซึ่งการใช้เรือจะช่วยประหยัด การใช้ประโยชน์ในภาพรวมและช่วยลดผลทางเดินอีกด้วย

กระแสของเรือ KU GREEN 2 ‘ที่สร้างความคิดเห็นกับกิจกรรมที่มาใช้บริการคือเสียงเรือที่เงียบไม่มีกลิ่นควันจากน้ำมันเป็นมิตรต่อวิถีและวิถีชุมชุนริมน้ำเก้าอี้ได้ใช้งานบนเรือได้หลายรูปแบบมี รถไฟกันฝนและรูปลักษณ์ของเรือมีความยาว
ผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนที่เช่าเรือไฟฟ้า KU GREEN 2 สำหรับให้บริการเชิงพาณิชย์

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รศ. ดร. ยอดชาย  เตียเปิ้น   ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล
คณะพาณิชยนาวีเรียน

ผศ. ดร. เกวลิน  มะลิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
โทรศัพท์ 038 – 354-580 – 4 ต่อ 665511

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ. ดร. ยอดชาย เตียเปิ้น

ฝ่ายผลิตโดยฝ่ายงานวิจัย