สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยเรื่อง ปัญหาภัยแล้ง

สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มก.  ลงทะเบียนร่วมประชุม Online (Webex meeting) ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยเรื่อง ปัญหาภัยแล้ง ของ มก. เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยที่สำคัญของ มก. ในปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09:30-11:00 น.

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมที่

https://forms.gle/Ps3sgqVHXpk77hyn9

 

*ท่านจะได้รับ meeting link ทาง email ภายหลังการลงทะเบียน