โรงเรียนนายร้อยตำรวจขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม หัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย”
ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2563 และสามารถเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ถึง 31 สิงหาคม 2563 (สแกนได้จาก QR code)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.forensicrpca.com