กล้าเชื้อแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก

กล้าเชื้อแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตแหนมเห็ดเพื่อควบคุมและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติและคุณภาพที่สม่ำเสมอในทุกรอบการผลิต ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดที่มีปลอดภัย ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับให้กับผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดด้วยคุณสมบัติโพรไบโอติกของกล้าเชื้อที่ใช้ในการหมักอีกด้วย ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0-2942-8629 -35

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A