โซย่าเกิร์ต

ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองหมักคล้ายโยเกิร์ต โดยผลิตจากน้ำนมถั่วเหลืองที่เตรียมจากถั่วเหลืองเพาะงอกและถั่วเหลืองผิวดำเพาะงอก ผลิตภัณฑ์โซย่าเกิร์ตมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีปริมาณสารไอโซ-ฟลาโวนที่อยู่ในรูปแบบที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ซึ่งในไม่พบในน้ำนมถั่วเหลืองทั่วไป ผลงานวิจัยโดย นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร 02 942 8609 ต่อ 1605

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A