หุ่นยนต์โรยละอองยาฆ่าเชื้อ

ในปัจจุบันการฉีดพ่นเพื่อกำจัดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่พบการแพร่ระบาด ซึ่งการฉีดพ่นทั้งภายในและบริเวณรอบอาคารสถานที่ยังต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งยังต้องสวมชุดป้องกันพิเศษซึ่งภายในไม่มีการถ่ายเทอากาศทำให้มีเกิดความร้อนสูง ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าจากความร้อนและจากอุปกรณ์พ่นยาที่มีนํ้าหนักรวม 20-30 กิโลกรัม อีกทั้งชุดป้องกันพิเศษยังมีราคาแพงและใช้ได้เพียงครั้งเดียว

ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเพื่อการลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มระสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้รวดเร็วมากกว่า2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ปฏิบัติงาน 1 คน เหมาะสำหรับพื้นที่สาธารณะภายในและบริเวณโดยรอบอาคาร เช่น ทางเดิน ห้องโถง สำนักงาน พื้นที่บริเวณนั่งรอ ศูนย์อาหาร โดยเหมาะสมกับการฉีดพ่นที่เป็นกิจวัตรดำเนินการได้โดยเจ้าของพื้นที่ ใช้รีโมตควบคุมระยะไกล สามารถควบคุมผ่านกล้องวงจรปิดร้สายดูภาพผ่านหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือจอภาพขนาดเล็กได้

ระบบการทำงานและควบคุม

การควบคุมด้วย กล้อง VR กับ remote control ระยะควบคุมไกลสูงสุด 200 เมตร มีกล้องติดที่ตัวหุ่นยนต์ เพื่อถ่ายทอดสดและส่งภาพมา ขับเคลื่อนด้วยล้อยางใหญ่ คู่ซ้ายขวาหมุนอิสระด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24V 500W โดยใช้แบตเตอรี่แห้ง ส่งกำลังผ่าน WORM GEAR ไปยังล้อให้อัตราทดสูง บังคับเลี้ยวด้วยการปรับความเร็วมอเตอร์ 2 ข้างให้ไม่เท่ากัน สามารถหมุนกลับตัวโดยใช้รัศมี ไม่เกิน 50-60 ซม.

จุดเด่นของผลงาน
  • ฉีดพ่นได้อย่างรวดเร็ว มากกว่า 2 เท่า ( เมื่อเทียบกับผู้ปฏิบัติงาน 1 คน )
  • คุณภาพการปฏิบัติงานสมํ่าเสมอ
  • เข้าประตูที่มีความกว้าง 80 ซม. ขึ้นไป
  • ปีนพื้นต่างระดับ ความสูงไม่เกิน 5 ซม.
  • ขึ้นทางลาดชัน สูงสุด 20%
  • วิ่งบนพื้นผิวขรุขระและไม่ได้ระดับได้เป็นอย่างดี
  • ลดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน ไม่ต้องใส่ชุด PPE ไปฉีดพ่น

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-927-0098

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th