ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิตกวาวเครือขาว SARDI 190 เพื่อปศุสัตว์

กวาวเครือขาวจัดเป็นสมุนไพรควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 การใช้ประโยชน์ การดูแล การเก็บรักษาหรือขนย้ายและการปลูก จะต้องแจ้งนายทะเบียนกลางสาธารณสุขจังหวัด และยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ที่ประกาศให้กวาวเครือ เป็นพืชสงวน และเป็นพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งห้ามไม่ให้ผู้ใดส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามส่งออกกวาวเครือทุกพันธุ์ ยกเว้นที่ผ่านกระบวนการและไม่สามารถใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์ได้

ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย (food safety) จึงมีการจำกัดการใช้สารปฏิชีวนะและสารเคมีต่างๆ การนำสมุนไพรมาใช้ในการผลิตสัตว์ซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติและมีองค์ประกอบ หลายชนิดมาช่วยส่งเสริมให้สุขภาพของสัตว์ดีขึ้น และยังเป็นแนวทางในการผลิตอาหารปลอดภัยและการขยายการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรของไทย

กวาวเครือขาวเป็นสมุนไพรที่มีโครงสร้างทางเคมีและออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง (estrogenic Activity) เรียกว่า phytoestrogen มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับฮอร์โมนที่พบในร่างกายมนุษย์เพศหญิงคือ 17β Estradiol ได้แก่ deoxymiroestrol และ miroestrol จึงได้มีการศึกษาทำเป็นผลิตภัณฑ์กวาวเครือขาวผสมในอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ทำให้เพิ่มผลผลิตสัตว์ เช่นเพิ่มการเจริญเติบโตของสุกร ช่วยเพิ่มผลผลิตไก่ไข่ ปัจจุบันมีจำหน่ายโดยใช้ชื่อว่า  SARDI  PHYTROGEN จากกระบวนการแปรรูปกวาวเครือขาวทำให้มีเศษเหลือทิ้งจากการผลิต เพื่อให้เกิดประโยจน์สูงสุดจึงได้ศึกษาหาปริมาณสารสำคัญในผิวเปลือกชั้นนอกกวาวเครือขาวพบว่ามีปริมาณสารสำคัญอยู่ในปริมาณที่มากกว่าในเนื้อของกวาวเครือขาว ถึง 5 เท่า  จึงได้นำมาผลิตเป็นสารสกัด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกวาวเครือขาว SARDI 190

ผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดจากเปลือชั้นนอกของกวาวเครือขาว
การแปรรูปกวาวเครือขาว SARDI 190

สบู่เหลวผสมสารสกัดกวาวเครือขาว (Liquid soap with white Kwao Krua extract)

สรรพคุณ ลดเลือนริ้วรอย ปรับโครงสร้างผิวให้เต่งตึง ลดความแห้งกร้าน ถนอมผิว ปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัส
วิธีใช้   ใช้ทำความสะอาดผิวกาย
ปริมาณสุทธิ  220 มิลลิลิตร
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีผิวธรรมดาและผิวแห้ง

สบู่กลีเซอรีนผสมสารสกัดกวาวเครือขาว ( White Kwao Krua glycerin soap )

สรรพคุณ  ลดเลือนริ้วรอย ปรับโครงสร้างผิวให้เต่งตึงลดความแห้งกร้าน   ถนอมผิว  ปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ  เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัสวิธีใช้ ทำความสะอาดผิวหน้า
ปริมาณสุทธิ  70 กรัม
สำหรับ : ผู้ที่มีผิวธรรมดาและผิวผสม

สบู่เจลลี่ผสมสารสกัดกวาวเครือขาว ( Jelly  soap with white Kwao Krua extract )

สรรพคุณ ลดเลือนริ้วรอย ปรับผิวให้เต่งตึง  ลดความแห้งกร้าน ถนอมผิว  ปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัส

วิธีใช้  ใช้ทำความสะอาดผิวกาย
ปริมาณสุทธิ  90  กรัม
สำหรับ : ผู้ที่มีผิวธรรมดาและผิวแห้ง

ผู้ผลิต : หน่วยผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกำแพงแสน โทรศัพท์ 034-355184

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
นางสิริพร วรรณชาติ และคณะผู้วิจัย
หน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 034-355184 E-mail: fagrspw@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th