เครื่องดื่มซินไบโอติก

เครื่องดื่มซินไบโอติก ผลิตจากข้าวมอลต์ไรซ์เบอร์รี มีสารกาบา (แกมมา-แอมิโนบิวทิริกแอซิด) สูงถึง 270 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมอลต์ และมีกรดแอมิโนที่จำเป็นสูง มีความหวานตามธรรมชาติ ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ด้วยการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร ผลงานวิจัยโดย ดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ และผู้ร่วมวิจัย สอบถามได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5074

คลิกลิงค์  https://youtu.be/zQphxwVtZMQ