“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมงาน  “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ชู 3 ผลงานเด่นรับวิถีวิตใหม่ – นิวนอร์มัล “การวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคโควิด-19” พร้อมจัดแสดง ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในปีนี้จัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวนกว่า300 ผลงานในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ “นิวนอร์มัล” จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เข้าชมงานและนิทรรศการอย่างเข้มงวด ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และนำเสนอผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย (RUN) อีกด้วย