เครื่องตรวจสอบรอยร้าวและสิ่งสกปรกที่เปลือกไข่เป็ดเพื่อการแปรรูปอาหาร

ปัจจุบันเครื่องจักรที่ใช้ตรวจสอบรอยร้าวไข่เป็ดมีราคาสูง และออกแบบมาเพื่อตรวจสอบรอยร้าวไข่ที่สะอาดเท่านั้น ทำให้ผู้ประกอบการ SME ที่แปรรูปไข่เป็ดให้เป็นไข่เยี่ยวม้าที่ไม่มีทุนจึงยังคงใช้แรงงานคนในการตรวจสอบทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่านเนื่องจากความอ่อนล้า ดังนั้น งานวิจัยได้พัฒนาเครื่องตรวจสอบรอยร้าวสำหรับไข่เป็ด โดยใช้เทคนิคการทำความดันสุญญากาศและการประมวลผลภาพ

ในการทำให้อากาศที่อยู่ในกล่องทดสอบที่มีไข่วางอยู่เป็นสุญญากาศเพียงเสี้ยววินาที เมื่อความดันภายในไข่มีค่ามากกว่าความดันของอากาศที่อยู่ภายนอกไข่ จะทำให้ผิวเปลือกไข่ขยายตัวออกหากเปลือกไข่มีรอยร้าว แต่ถ้าเปลือกไข่ไม่มีรอยร้าว ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งการขยายตัวออกของรอยร้าวที่เปลือกไข่นี้จะเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ช่วยลดกระบวนการตรวจสอบรอยร้าวในสภาวะความดันสุญญากาศ จากเดิม 4 ครั้งเหลือเพียงครั้งเดียว ทำให้ลดความเสี่ยงในการทำให้ไข่เกิดรอยร้าวเพิ่มขั้น

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวเจษฎาภรณ์ ปริยดำกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 0-3435-5310

ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก
คุณเจษฎาภรณ์ ปริยดำกล

ผลิตสื่อโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย