สวทช. เปิดรับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientist Summit ประจำปี 2564

สวทช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 4 ปริญญาโท ปริญญาเอก นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Scientists/Researchers) และอาจารย์หรือนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young Scientist Summit (GYSS2021) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สรีรวิทยาหรือการแพทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกิจกรรมนำเสนอผลงาน บรรยายพิเศษ และการเสวนากลุ่มย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) และนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชั้นนำของโลก

 

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2563
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


* ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77206 หรือ มือถือ 08 1006 5454

อีเมล pdys@nstda.or.th

ดูรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  http://www.gyss-one-north.sg/