วัสดุรองซับสิ่งขับถ่ายจากผักตบชวา

วัสดุรองซับสิ่งขับถ่ายจากผักตบชวา เป็นเส้นใยไฟเบอร์ของผักตบชวามีลักษณะเป็นรูพรุน ทำให้การซึมซับของเหลวได้อย่างรวดเร็ว สามารถอุ้มน้ำได้เป็นอย่างดี ง่ายต่อการทำความสะอาด ช่วยในเรื่องการดูดซับของเสียที่สัตว์ขับถ่ายออกมา ลดปัญหาขยะที่มาจากเศษซากทรายแมว ขี้เลื่อย ก้านปอ และยังช่วยลดปัญหาฝุ่นผงด้วย เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก ผลงานวิจัยโดยอาจารย์พีระ อารีศรีสม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-8574-5

คลิกลิงค์
https://youtu.be/F6bvSD6i7XU