ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหมักจากมะพร้าว

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหมักจากมะพร้าว นำส่วนเหลือจากกระบวนการแปรรูปผลิตเป็นเครื่องดื่มหมักจากน้ำหางกะทิ ผสมเม็ดบีดส์พรีไบโอติกให้เนื้อสัมผัสมีความกรอบนอกและแตกง่ายเมื่อเคี้ยว ไม่มีส่วนประกอบไขมันสัตว์ ลดคอเลสเตอรอล ผลงานวิจัยโดยนายประมวล ทรายทอง นักวิจัย ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0 2942 8629-35 ต่อ 416

คลิกลิงค์

https://youtu.be/ko68g3LYJuA