ข้าวโพดหวานสีม่วงลูกผสมเดี่ยว เคยู คอร์นเบอรี่ พันธุ์ Kspsx5903

ข้าวโพดหวานสีม่วงลูกผสมเดี่ยว เคยู คอร์นเบอรี่ พันธุ์ Kspsx5903 เพื่อเป็นข้าวโพดหวานที่จะมีประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ผู้บริโภค ซึ่งข้าวโพดหวานสีม่วงพันธุ์นี้นอกจากจะสามารถบริโภคเป็นฝักสดได้แล้ว ยังสามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปได้หลากหลายและยังคงประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ไอศกรีม ข้าวโพดสุญญากาศ และชาจากไหมข้าวโพด ผลงานวิจัยโดย ดร.ชฎามาศ จิตต์เลขา ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0931879595

คลิกลิงค์

https://youtu.be/nPirqThu0Uw