สวพ.มก. สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมาทิฐิผู้บริหารพบปะพูดคุยกับบุคลากร และมีรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัครตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สวพ.มก. ณ ห้องC 901 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง