ขอเชิญร่วมฟังการพูดคุยเสวนา เรื่อง กฎหมาย จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักวิจัย

Click : Live Online ผ่าน Cisco WebEx Event
Meeting Number : 1660073037
Password : 12345

แบบประเมินความพึงพอใจ : https://forms.gle/EXS5RW4ezdkCm8aG6