โดรนบังคับการบินอัตโนมัติเพื่อการเกษตร

เป็นโดรนหลายใบพัดขนาดเล็กที่ผลิตมาเพื่อใช้งานด้านการเกษตร ใช้เทคโนโลยีการบินอัตโนมัติทำให้มีความเสถียรในการบิน กำหนดจุดการบินแม่นยำ สามารถบินได้ทั้งในที่โล่งและแคบได้ดี รับน้ำหนักวัตถุที่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรได้ดี สามารถติดกล้องถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศรายละเอียดสูงของแปลงเพาะปลูก หรือติดตามการเจริญเติบโตของพืช ควบคุมการสั่งงานด้วยระบบวิทยุคลื่นความถี่ 433 MHz ในการรับ-ส่งสัญญาณ ทำงานได้ตามคำสั่ง เช่น การวางแนวการขึ้นลง ซ้ายขวา ไปข้างหน้า หรือย้อนกลับ ภายใต้การจัดการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติของผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยโดย ผศ. ภาสกร ปนานนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-3711

 

 

 

 

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ. ภาสกร ปนานนท์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-3711

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์

 

ผลิตสื่อโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย