KU Travelers English ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการเดินทางต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ยินดีต้อนรับบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์
ในหัวข้อ “KU Travelers English  เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการเดินทางต่างประเทศ”

โดย “Teacher Nathan” คุณนฤดล เสมชูโชติ กองอบรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

  • รอบที่ 1 เวลา 09.30 – 11.30 น. (จำนวน 20 ท่าน)
  • รอบที่ 2  เวลา 13.30 – 15.30 น. (จำนวน 20 ท่าน)

ผ่านโปรแกรม Google classroom สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!! รับจำนวนจำกัด!!

**ท่านจะได้รับ Meeting Number และ Password สำหรับการเข้าร่วมทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิธิกานต์ หรือคุณเทียนทอง โทร. 02 942 885