วัสดุรองซับสิ่งขับถ่ายจากผักตบชวา

ผักตบชวา เป็นวัชพืชทางน้ำที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งอาทิเช่น การกีดขวางทางเดินน้ำ การทำให้แม่น้ำลำคลองเน่าเลีย เป็นแหล่งซ่อนตัวของสัตว์มีพิษ ซึ่งในแต่ละปีรัฐบาลจะต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการกำจัด แม้ว่าจะมีการนำผักตบชวามาทำปุ๋ย กระเป๋า เครื่องจักสานอื่นๆอีกมากแต่ก็ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาให้มากขึ้น การนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์จะช่วยสร้างมูลค่าของวัชพืชและเป็นการเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรยามว่างจากการเกษตร ทางคณะผู้ประดิษฐ์ นำโดยอาจารย์พีระ อารีศรีสม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาที่เป็นวัชพืชน้ำที่สำคัญและสร้างปัญหาในระดับประเทศ จึงได้นำผักตบชวามาใช้เป็นวัสดุรองสิ่งขับถ่ายในสัตว์ ซึ่งเส้นใยไฟเบอร์ของผักตบชวามีลักษณะเป็นรูพรุน ทำให้การซึมซับของเหลวได้อย่างรวดเร็ว สามารถอุ้มน้ำได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับของเสียจากสิ่งขับถ่ายของสัตว์ โดยการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแผ่นที่สามารถยกออกไปกำจัดทิ้งได้ง่ายและไม่เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

สำหรับการใช้ประโยชน์จากวัสดุรองซับสิ่งขับถ่ายจากผักตบชวา
วัสดุรองสิ่งขับถ่ายจากผักตบชวาสามารถใช้รองสิ่งขับถ่ายจากสัตว์เลี้ยง เช่น สัตว์เลื้อยคลาน หนู  แมว โดยการปูรองที่พื้นกรงเพื่อช่วยในการดูดซับของเสียที่สัตว์ขับถ่ายออกมา ลดปัญหาขยะที่มาจากเศษซากทรายแมว ขี้เลื่อย ก้านปอและยังช่วยลดปัญหาฝุ่นผงด้วย วัสดุรองซับทำจากเยื่อผักตบชวาที่เป็นวัสดุธรรมชาติจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก เช่น หนู สัตว์เลื้อยคลาน แมว ซึ่งจะทำให้ไม่ก่อปัญหาฝุ่นผงอีกต่อไป

 

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์พีระ อารีศรีสม

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 09-6876-5177

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
อาจารย์พีระ อารีศรีสม

ผลิตสื่อโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย