ขอเชิญรับชมการบรรยาย “โครงการหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System (MMS)” นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด (Highly Citied Researchers) กับการขับเคลื่อนงานวิจัยระดับแนวหน้า

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญท่านเข้าร่วม “โครงการหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System (MMS) ” นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด (Highly Cited Researchers) กับการขับเคลื่อนงานวิจัยระดับแนวหน้า เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมีความเข้าใจและประสบการณ์ เกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยที่มีการอ้างอิงสูง (High Citation) และประเด็นงานวิจัยระดับแนวหน้า (Frontier Research) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิจัยไทยที่เป็น Top 1%  Highly Cited Researchers (HCR) ของโลกโดยฐานข้อมูล Web of Science จากสถาบัน Clarivate Analytics สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. แบบ Online ผ่านทาง Webinar by Zoom 

ขณะนี้การบรรยายได้สิ้นสุดลงแล้ว ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว สามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่ : https://youtu.be/I94qdjFLkJY

 

รวมทั้ง บทสัมภาษณ์ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ HCR 2019 : https://clarivate.com/webofsciencegroup/article/spotlight-highly-cited-researcher-somchai-wongwises/

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ;

E-mail : rdinnj@ku.ac.th

เบอร์โทร 02-5795547 ต่อ 18

(นางสาวนิศานาถ จุลกะเสรี)