สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ อธิบดีกรมการข้าวและคณะทำงาน ร่วมหารือแนวทางการบริหารงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับ คุณสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะทำงานกรมการข้าว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าปรึกษาหารือแนวทางการจัดการและบริหารงานวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการบริหารหน่วยงานต่อไป วันที่ 01 มิถุนายน 2563  ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.