ข้าวหวาน…ขนมหวานแนวใหม่

ในประเทศไทยมีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาในการรับประทานผลิตภัณฑ์จากนม เนื่องจากร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลกโตสในน้ำนมได้ และยังพบว่ามีเด็กอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นภูมิแพ้โปรตีนในน้ำนม ส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้อยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการขาดแคลเซียมได้ นอกจากนี้การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยังเป็นปัญหาที่ท้าทายต่อผู้ผลิตอาหาร ด้วยข้อจำกัดด้านสุขภาพที่ผู้บริโภคต้องการอาหารพร้อมบริโภค ทีมีน้ำตาลต่ำ เนื้อสัมผัสนุ่ม เคี้ยวได้ง่าย

ดร. วิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะทีมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวหวาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พุดดิ้งเนื้อเนียนจากข้าวไทย (rice pudding) โดยนำข้าวมาปรับเปลี่ยนคุณสมบัติให้มีองค์ประกอบของน้ำตาลที่มีสมบัติทนต่อการย่อยที่จัดเป็นใยอาหาร ซึ่งมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ มีรสชาติหวานน้อย แล้วนำมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาขนมหวานไทยดั้งเดิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ขนมหวานไทยชนิดพร้อมรับประทานในรูปของพุดดิ้ง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งยังเสริมด้วยแคลเซี่ยม มีจุดเด่นคือไม่มีนมในส่วนผสม (non-dairy)   มี 2 รสชาติคือ รสมะม่วง และรสข้าวเปียกลำไย ที่มีเนื้อสัมผัสนุ่ม รับประทานง่าย เหมาะสำหรับผู้บริโภคทั่วไป  โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ  ผู้ที่แพ้นม และผู้ที่ไม่สามารถย่อยแลคโตสได้

ผลิตภัณฑ์ข้าวหวาน เป็นผลิตภัณฑ์พุดดิ้งที่ใช้วัตถุดิบหลักคือข้าวไทย นำมาผ่านกระบวนการให้เกิดน้ำตาลที่ย่อยได้ยาก หรือเป็นใยอาหารนั่นเอง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มีเนื้อเนียนนุ่ม เคี้ยวได้ง่าย ลื่นไม่ติดคอ และมีรสชาติหวานอ่อนๆ ปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีรสชาติไทยๆ 2 รสชาติคือ รสข้าวเหนียวมะม่วง และรสข้าวเปียกลำไย กระบวนการผลิตใช้กรรมวิธีไม่ซับซ้อน มีการฆ่าเชื้อให้มีอายุการเก็บรักษาได้ประมาณ 14 วัน ในตู้เย็น

 

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ดร. วิภาสุโรจนะเมธากุลและคณะผู้วิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทรศัพท์ 0-2942-8629

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ดร. วิภาสุโรจนะเมธากุล

ผลิตสื่อโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย