เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะละกอ

เพื่อช่วยในการเพาะเชื้อช่วยใน การลดปัญหาเมล็ดมะละกอช่วยในการลดปัญหาการแช่เมล็ดมะละกอและสามารถเจริญเติบโตได้ดีโดยการใช้เยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอผลงานวิจัยโดยผศ ดรมหาวิทยาลัยกำแพงแสนโทร034-351896

🌟แนะนำ / ติชมเกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่ .. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9