IoT Gas Watch : นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษ

มีคนจำนวนมากต้องเสียชีวิตจากกรณีแก๊สพิษรั่วไหลหรือสูดดมแก๊สพิษโดยไม่รู้ตัว ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อก๊าซชีวภาพ รวมถึงการเสียชีวิตขณะหลับในรถ ตลอดจนการเสียชีวิตของเด็กเล็กที่ติดค้างอยู่ในรถ ซึ่งนับเป็นโศกนาฏกรรมที่ส่งผลให้นักวิจัยไทยคนหนึ่งพยายามคิดค้นวัตกรรมใช้ป้องกันเหตุดังกล่าว กระทั่งสำเร็จเป็นนาฬิกาออนไลน์ที่สามารถช่วยป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว

ทีมนักวิจัยจึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมจากสิ่งประดิษฐ์ที่เคยออกแบบแล้วมาดัดแปลงด้วยการนำระบบเซนเซอร์ไปใช้ในการตรวจจับก๊าซพิษ ออกมาในรูปนาฬิกาข้อมือที่ใช้งานง่าย เรียกว่า “IoT Gas Watch”  หรือ “นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษออนไลน์  ” ซึ่งนอกจากเป็นนาฬิกาบอกเวลาทั่วไปแล้ว ยังทำงานตรวจจับก๊าซพิษต่างๆ ได้อาทิ  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ แอมโมเนีย ซึ่งคนมักสูดดมโดยไม่รู้ตัวจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต

มีวิธีการทำงานอย่างไร

เป็นการนำวัสดุนาโนชนิดต่างๆ รวมกับวัสดุโพลิเมอร์นำไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองต่อก๊าซได้ดีมาทำเป็นอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ โดยหากมีก๊าซพิษอันตรายหรือกลิ่นที่ต้องการตรวจจับมาเกาะยังอุปกรณ์นาฬิกาจะส่งเสียงเตือน โดยสามารถตรวจจับก๊าซพิษ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ หรือ แอมโมเนีย โดยสามารถบันทึกข้อมูลแจ้งเตือน ควบคุมผ่านมือถือ smart phone ผ่านระบบ Android มากกว่านั้นนาฬิกานี้ยังมีเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นได้แบบ real time ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้กับลูกๆ ที่ไปโรงเรียนกับรถโรงเรียน จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องลืมเด็กในรถ หากมีอุณหภูมิสูงกว่าที่ตั้งค่าจะสามารถแจ้งเตือนไปยังมือถือผู้ปกครองได้ สำหรับการใช้งาน ทีมวิจัยของเราได้พัฒนา Application ให้ร่วมใช้งานกับนาฬิกาได้ โดย Download App ฟรีผ่าน Google Play จาก link https://goo.gl/ppeCf9 หรือ search โดยตรงใช้คำว่า “smart watcher”

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email: Chatchawal.w@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdityt@ku.ac.th