ขอเชิญเข้าชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD Research Forum 2020-Online Seminar)

ITD Research Forum 2020 – Online Seminar
โอกาสยุคดิจิทัล เชื่อมโยงเอเชีย สู่โลกยุคใหม่
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนที่  https://www.zipeventapp.com/e/ITD-Research-Forum-2020