แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการฯ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเลื่อนกำหนดจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6 จากเดิมวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็น วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 เมษายน 2563