ซอสพริก ซอสสับปะรด และซอสซีฟูดส์

ซอสพริก ซอสสับปะรด และซอสซีฟูดส์ เป็นซอสที่คนไทยนิยมบริโภคเป็นอย่างมาก แต่การทำซอสทั้ง 3 ชนิด มีวิธีการทำและขั้นตอนการทำที่ยุ่งยาก และการทำซอสในระดับครัวเรือนปกติแล้วจะไม่มีการใส่วัตถุกันเสีย ซึ่งเป็นสาเหตุให้ซอสทั้ง 3 ชนิดนี้ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสี กลิ่น และรสชาติ ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ซอสสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้ยาวนาน และสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ จึงได้เกิดผลิตภัณฑ์จากการร่วมมือกันระหว่าง บริษัทธนาศักดิ์สยาม เบสท์ฟูดส์ จำกัด และ รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ซอสที่ผลิตขึ้นจะบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดแก้ว ขนาด 250 มิลลิลิตร ทำให้สะดวกต่อการบริโภค และผลิตภัณฑ์ซอสยังผ่านการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงถึง 110 องศาเซลเซียส ทำให้สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้ยาวนานเกิน 2 ปี โดยสีของซอสแต่ละชนิดจะได้จากพริกที่เป็นส่วนประกอบทางธรรมชาติ

จุดเด่นของแต่ละผลิตภัณฑ์

  • ซอสพริกจะมีรสเผ็ดร้อนจากพริกพันธุ์ Superhot (แดง)
  • ซอสสับปะรดจะมีรสหวานอมเปรี้ยวจากสับปะรดและรสเผ็ดอ่อน ๆ จากพริกชีฟ้าแดง
  • ซอสซีฟูดส์จะมีรสเผ็ดจัดจ้านจากพริกจินดาเขียว

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
E-mail: fengror@ku.ac.th โทร. 085-917-1017

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdityt@ku.ac.th