KU-Slim เคยู สลิม

ปัจจุบันคนไทยประสบปัญหาน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพเสื่อม และเป็นโรคต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคหันมารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทควบคุมน้ำหนักมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง โดยมีส่วนประกอบหลักคือ กลูโคแมนแนนจากผงบุก กลูโคแมนแนนเป็น water soluble dietary fiber นอกจากให้ความหนืดแก่ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังใช้ลดน้ำหนัก จึงอาจใช้เป็นเครื่องมือการควบคุมน้ำหนักได้

ความหนืดจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่ขัดขวางการดูดซึมน้ำตาล ไตรกลีเซอร์ไรด์ที่จะเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งจะดูดน้ำและพองตัวในทางเดินอาหารทำให้รู้สึกอิ่มเร็วและอิ่มได้นานขึ้น มีผลให้ลดการบริโภคอาหาร สุดท้ายนำไปสู่การควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้น การใช้สารเสริมฤทธิ์จากการใช้ไฮโดรคอลลอยด์อื่นร่วมกับกลูโคแมนแนนจะสามารถเพิ่มความหนืดในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KU-Slim เป็นผลิตภัณฑ์เมื่อชงกับน้ำหรือเครื่องดื่มอื่นๆ จะให้ความข้นหนืดสูง เพิ่มขึ้นเมื่อตั้งทิ้งไว้ ดังนั้น ภายหลังการดื่มหรือรับประทาน สามารถทำให้ผู้บริโภคอิ่มได้ภายใน 5-10 นาที จึงใช้ในการลดน้ำหนักเนื่องจากความอิ่มที่เกิดขึ้น

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
E-mail: fagiruw@ku.ac.th โทร.0-2562-5004

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdityt@ku.ac.th