หญ้าแฝกไล่ยุง

การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ทำให้เกิดปัญหา “ดื้อยา” ส่งผลให้ ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ  ร่วมกับทีมวิจัยคิดค้นและศึกษาการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินำไปใช้ป้องกันยุงกัด ผ่านแนวคิดใหม่ 3 ประเภท คือ ฆ่าแมลง ไล่แมลง และระคายเคืองแมลง ที่เลือกใช้สารเคมีจากะรรมชาตินำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไล่ยุงคุณภาพ” มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบเป็นสมุนไพรจากหญ้าแฝก ผ่านกระบวนการคัดเลือก พัฒนาและทดสอบจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

สาเหตุหลักที่หญ้าแฝกสามารถไล่ยุงได้ เพราะน้ำมันหอมระเหยจากรากของหญ้าแฝกมีฤทธิ์ในการไล่ยุงก้นปล่องและยุงรำคาญได้ดี จึงนำน้ำมันของหญ้าแฝกมาผสมในโลชั่นกันยุง และผลิตภัณต์ต่าง ๆ การป้องกันไม่ให้ตัวเองโดนยุงกัดจะสามารถช่วยลดการเป็นโรคมาลาเลียได้

นอกจากหญ้าแฝกที่สามารถช่วยไล่ยุงได้แล้ว ยังมีสมุนไพร่ชนิดอื่นที่สามารถช่วยไล่ยุงได้อีกด้วย เช่น สะระแหน่, กระเทียม, เปลือกส้ม, มหาหงส์ หรือ หางหงส์, ตะไคร้หอม เมื่อนำสมุนไพรดังกล่าว เมื่อบดขยี้ให้มีกลิ่นออกมาจะสามารถไล่ยุงแบบปลอดสารเคมีได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องกังวลผลกระทบจากการใช้สมุนไพรเหล่านี้ แถมยังมีราคาไม่แพงอีกด้วย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 094-4546-8570 E-mail: faasthc@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdityt@ku.ac.th