ชุดเพาะถั่วงอกระบบอัตโนมัติ

ชุดเพาะถั่วงอกระบบอัตโนมัติ
การเพาะเลี้ยงถั่วงอก แต่เดิมต้องคอยเฝ้าระวังการรดน้ำทุก 2 ชั่วโมงเวลา 3 วันเมล็ดถั่วเขียวจะเป็นถั่วงอกสีขาวทำให้เสียเวลาในการเฝ้าระวังอยู่เสมอ น้ำได้ตามเวลาที่กำหนดจะช่วยลดปัญหาในเรื่องที่จะต้องคอยเฝ้าระวังให้กับถั่วงอกและที่สำคัญช่วยสร้างรายได้และได้รับผลกระทบ ผลิตถั่วงอกสดที่มีคุณภาพสอบถามได้ที่นายศรันย์หงษาครประเสริฐสถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 06-4065-4197

🌟แนะนำ / ติชมเกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่ .. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9