แคปซูลสารสกัดข้าวหอมมะลิงอก

แคปซูลสารสกัดจากเนเจอร์เนมที่คุณสามารถทานได้ : การลดปริมาณสารตกค้างในพาร์ทเนอร์ จำกัด แคปซูลมีคุณสมบัติลดระดับน้ำตาลในห้างหุ้นส่วนจำกัด โรคเลือดออกหัวใจรักสอบถามได้สุนทรสุนทรเพ็ชรดีภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ 0-3435- 1901

🌟แนะนำ / ติชมโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยมก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A