เครื่องปอกเปลือกฝรั่งเพื่อผลิตฝรั่งแช่บ๊วย โดย ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง

[youtube]http://youtu.be/In1su4PAkaI[/youtube]

เครื่องปอกเปลือกฝรั่งเพื่อผลิตฝรั่งแช่บ๊วย มีคุณสมบัติ ช่วยในเรื่องของการปอกเปลือกฝรั่งได้ 10 ผล / 1 นาที สะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังช่วยทดแทนแรงงานคน สามารถทำได้ตั้งแต่กระบวนการปอกเปลือกฝรั่ง จนถึงขั้นตอนการแช่น้ำบ๊วย ติดได้ที่ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน โทร.0-2561-3482
ผลงานวิจัย โดย ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์