ขอเชิญเยาชนเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 28”

คุณสมบัติของเยาวชน

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากทั่วประเทศ ที่มีอายุระหว่าง 9-15 ปี จำนวนประมาณ 60 คน

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 4 ถึงวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 จำนวน 5 วัน 4 คืน โดยมีกิจกรรมยามเช้า กิจกรรมวิชาการ ภาคเช้าและภาคบ่าย กิจกรรมยามเย็น และกิจกรรมนันทนาการ

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนคนละ 11,000 บาท เป็นค่าใช้จ่าย ที่พัก อาหาร ชุดอุปกรณ์ KidBright รุ่น 1.5 หรือเทียบเท่าพร้อมเซนเซอร์ และอุปกรณ์ในโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งคน หนึ่งชุด วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในค่าย โดยอุปกรณ์หุ่นยนต์ KidBright ทั้งหมดมีมูลค่าประมาน 2,000 บาทต่อคน มอบให้ผู้เข้าค่าย สมัครออนไลน์

สถานที่จัดค่ายเยาวชน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พักค้างคืนที่ โรงแรม KU HOME [แผนที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์]