รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2550

 Award_Res50-plernchai จาก มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป
น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
>>  รายละเอียด